POLITIKA PRIVATNOSTI I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Podaci koje pojedinac unese u kontakt formular za e-savjetovanje strogo su povjerljivi u skladu s sa zahtjevima Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), (u daljnjem tekstu Uredba).

Podaci koje pojedinac unese u formular nisu dostupni vanjskim korisnicima i pohranjuju se u sustavu web portala u skladu sa zahtijevima Uredbe.

Dokument “Pravila privatnosti i zaštite osobnih podataka“ (u daljnjem tekstu: Pravila privatnosti) odnosi se na usluge i poslovanje web portala moj.eap.hr (u daljnjem tekstu web portal).

Ova Pravila privatnosti opisuju koje osobne podatke prikupljamo, na koji ih način obrađujemo te u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i Vaša prava koja se odnose na te podatke.

Ovaj smo dokument donijeli i usvojili jer zaštitu osobnih podataka smatramo vrlo važnom i temeljni je dio svih procesa i korporativnog upravljanja. Dokument predstavlja okvir na koji način postupamo sa svim osobnim podacima koje prikupljamo u sklopu svojeg poslovanja, i donesena je kao jedna od organizacijskih mjera za usklađivanje sa zahtjevima Uredbe.

Ova Pravila privatnosti se ne odnose na treće strane, te pružatelje usluga i dobavljače. Ako za obradu Vaših osobnih podataka koristimo vanjske pružatelje usluga, i ukoliko se tada obrađuju osobni podaci govorimo o obradi (osobnih podataka) po nalogu. I u tom smo slučaju mi kao Voditelj obrade odgovorni za zaštitu Vaših osobnih podataka.

Pravila privatnosti smo kreirali i usvojili jer želimo osigurati da smo usklađeni sa zakonskim zahtjevima i jer vodimo brigu o svim našim korisnicima i posjetiteljima:

  • Važeće zakonske regulative za zaštitu osobnih podataka;
  • Zaštite osobnih podataka s kojima dolazimo u kontakt;
  • Otvorenost i transparentnost prema svim korisnicima i ispitanicima;
  • Smanjenje rizika povrede osobnih podataka;
  • Edukacija i informiranja svih naših korisnika i ispitanika;
  • Povećanje transparentnosti obrade osobnih podataka.

Prema svim podacima kojima pristupamo ili obrađujemo postupamo sa povjerljivošću i svrhom, te najvišim sigurnosnim standardima. Osobne podatke čuvamo u skladu s važećim Zakonom o zaštiti osobnih podataka i Uredbe. Spremamo ih onoliko dugo koliko je potrebno za namjene za koje se obrađuju ili za postupanje u skladu sa zakonom.

Kada pristupate web portalu, naši poslužitelji automatski bilježe informacije, koje šalje vaš web-preglednik svaki put kada posjetite web stranicu. Dnevnici poslužitelja mogu uključivati ​​informacije kao što su vaš online zahtjev, vaša interakcija s uslugom, vrsta preglednika te datum i vrijeme vašeg zahtjeva. IP adrese nisu pohranjene u sustavu.

Nakon određenog vremena svi podaci će biti izbrisani iz baze. Tijekom savjetovanja koristit će se statistički podaci kao što su spol i vrsta problema, za izvještavanje o korištenju savjetovanja unutar EAP, ali na način da identitet pojedinca neće biti vidljiv.

Ne prodajemo, razmjenjujemo ili na bilo koji drugi način prenosimo podatke trećim stranama na ovoj web stranici. Ova se politika ne odnosi na treće strane koje su ovdje, kako bi vam pomogle ili kako bi pomogle u radu web stranice i pristale su čuvati vaše podatke sigurnima.

Psiholog može odstupiti od obaveze potpune zaštite podataka psihološkog tretmana samo u iznimnim slučajevima, i to samo kada tijekom tretmana dobije informaciju da je: ugrožen život klijenta ili život druge osobe, da se izvodi nasilje ili zlostavljanje djeteta, ako postoji opravdana vjerojatnost mogućnosti nanošenja veće društvene materijalne štete i s time povezane opće opasnosti.

Dužnost prijave temeljem članka 7, Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji (NN 70/2017):

(1) Zdravstveni radnici, djelantici u ustanovama socijalne skrbi, osobe zaposlene u odgojno-obrazovnim ustanovama, stručni radnici zaposleni u vjerskim ustanovama, humanitranim organizacijama ili organizacijama društva te sve druge stručne osobe koje u svom radu dolaze u kontakt sa žrtvama nasilja u obitelji dužni su prijaviti policiji ili državnom odvjetništvu počinjenje nasilja u obitelji za koje su saznali u obavljanju svojih poslova.

(2) Tijela koja postupaju povodom nasilja u obitelji dužna su bez odgode obavijestiti nadležni centar za socijalnu skrb o činjenicama i okolnostimakoje su pridonijele ili pogodovale počinjenju nasilja u obitelji, radi poduzimanja mjera iz nadležnosti centra za socijalnu skrb.

Za obradu podataka odgovara:

EAP ADRIA HRVATSKA, d.o.o.

Ulica grada Vukovara 271, 10000 Zagreb

info@eap.hr