UVJETI KORIŠTENJA PSIHOLOŠKOG SAVJETOVANJA UNUTAR EAP PROGRAMA

 

  1. Sadržaj psihološkog savjetovanja

Psihološko savjetovanje je namijenjeno svim zaposlenicima (i članovima njihove uže obitelji) iz tvrtki u kojima se provodi Employee Assistance Program (EAP), a kojeg izvođač je Inštitut za razvoj in inovacije Ljubljana d.o.o.

Psihološko savjetovanje provode savjetniki iz mreže EAP Inštituta za razvoj in inovacije Ljubljana d.o.o., u skladu s Kodeksom etike psihološke djelatnosti te u skladu sa standardima međunarodne udruge EAP stručnjaka, EAPA (Employee Assistance Professionals Association) i Europskog EAEF (Employee Assistance European Forum). Pritom vode računa o Zakonu o djelatnosti psihoterapije.

Evaluacija savjetovanja sastavni je dio psihološkog savjetovanja s ciljem osiguravanja visoke razine stručnosti, kako u sadržajnom tako i u provedbenom smislu. U tu svrhu pružatelj psihološkog savjetovanja (Inštitut za razvoj in inovacije Ljubljana d.o.o.) korisniku savjetovanja šalje SMS poruku nakon obavljenog zadnjeg savjetovanja, s molbom za kratkom anonimnom evaluacijom savjetovanja.

U slučaju da korisnik savjetovanja smatra, da su mu povrijeđena prava uslijed savjetodavnog procesa, ima mogućnost podnošenja pritužbe na info@eap.hr.

 

  1. Povjerljivost psihološkog savjetovanja

Sudjelovanje korisnika savjetovanja u psihološkom savjetovanju i sadržaj koji se tamo obrađuje povjerljive su naravi te ih je pružatelj savjetovanja (Inštitut za razvoj in inovacije Ljubljana d.o.o.) dužan štititi (osim u slučaju službene obveze prijave sumnje na zlostavljanje i nasilje prema Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji. O povredi načela povjerljivosti, korisnik savjetovanja će biti unaprijed obaviješten sa strane pružatelja savjetovanja (Inštitut za razvoj in inovacije Ljubljana d.o.o.). U savjetovanju će se koristiti statistički podaci kao što su spol i vrsta problema, za izvještavanje o korištenju savjetovanja unutar EAP, ali na način da identitet pojedinca neće biti vidljiv.

 

  1. Zaštita osobnih podataka

Pružatelj psihološkog savjetovanja (Inštitut za razvoj in inovacije Ljubljana d.o.o. – upravitelj osobnih podataka) obvezuje se na zaštitu osobnih podataka korisnika psihološkog savjetovanja sukladno zahtjevima Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Osobni podaci (ime i prezime, e-mail i broj telefona) koristit će se isključivo za potrebe psihološkog savjetovanja i pripadajuće evaluacije, koja je sastavni dio savjetovanja.

Statistički podaci, kao što su spol i vrsta problema, koristit će se isključivo za potrebe izvještavanja o korištenju savjetovališta unutar EAP, ali na način da identitet korisnika neće biti vidljiv.

Osobni podaci obrađuju se na temelju točke (b) prvog stavka članka 6. Opće uredbe (EU) o zaštiti podataka. Ostale osnove za obradu podataka su Kodeks etike psihološke djelatnosti, standardi međunarodnog udruženja EAPA (Employee Assistance Professionals Association) i Europskog EAEF (Employee Assistance European Forum) te Zakon o djelatnosti psihoterapije.

Inštitut za razvoj in inovacije Ljubljana d.o.o. će navedene podatke čuvati do ostvarenja svrhe.

Kao pojedinac, prema uvjetima Opće uredbe (EU) o zaštiti podataka, imate pravo pristupa svojim osobnim podacima, prijenosa, brisanja i ispravka podataka. Za više informacija o zaštiti osobnih podataka obratite se na: info@eap.hr.

 

  1. Promjena uvjeta

Inštitut za razvoj in inovacije Ljubljana d.o.o. zadržava pravo izmjene općih uvjeta bez prethodne najave. Promjene stupaju na snagu čim se objave.

Svakog novog korisnika psihološkog savjetovanja pružatelj savjetovanja (Inštitut za razvoj in inovacije Ljubljana, d.o.o.) pri prvom kontaktu usmeno obavještava, da su uvjeti za pružanje psihološkog savjetovanja dostupni na web stranici Instituta za razvoj in inovacije Ljubljana d.o.o., www.eap.hr.

 

  1. Upoznavanje s uvjetima korištenja

Kada se korisnik odluči koristiti psihološko savjetovanje unutar EAP programa, pristaje na uvjete korištenja.